This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.

Documenten verwijderen

Documenten verwijderen

Naast het aanmaken van documenten kun je ook documenten verwijderen. Het kan gaan om een reeds gemaakte concept offerte die je niet wilt versturen of een al definitief gemaakte factuur die toch komt te vervallen. Hieronder wordt in enkele stappen uitgelegd hoe je documenten kunt verwijderen en welke mogelijke consequenties het met zich meebrengt.

Let op, het verwijderen van een document kan de volgende consequenties met zich meebrengen:

  • Er kan een gat ontstaan in de documentnummering (dit is op te lossen door zelf handmatig het ontbrekende documentnummer opnieuw te gebruiken wanneer je een document aanmaakt)
  • De grootboekrekening, resultatenrekening en/of balans kan niet meer kloppen (want er mist een bedrag of betaling)
  • Documenten of betalingen die gerelateerd zijn aan het document dat je wilt verwijderen, moeten eerste verwijderd worden

1. Ga naar het overzicht van je documenten en selecteer het document dat je wilt verwijderen. Vervolgens klik je op geselecteerde regels en daarna klik je op verwijderen. Er komt nog een scherm waarin je het document definitief zal verwijderen.

2. Selecteer het document dat je definitief wilt verwijderen. De volgende melding geeft je nog een extra waarschuwing wat betreft de boekhouding:

Let op! Volgende documenten zijn vastgelegd in grootboeken en/of btw aangiftes en worden ook verwijderd waardoor u resultatenrekening, balans en BTW-aangiftes niet meer correct zijn

klik rechtsonderaan de pagina op geselecteerde regels verwijderen. Het document is nu definitief verwijderd.